In de Waakdoos

In de Waakdoos zijn diverse brochures opgenomen waarin de naasten de informatie, die ze reeds van de zorgverlener hebben ontvangen, nog eens na kunnen lezen.

Brochures passend bij de stervensfase: