Behoeften van de naasten

Wat zijn de behoeften van de naasten?

Peter weet even niet goed wat hij aan moet met de tranen van Margriet, waarom zou ze nou huilen? Hij is nu toch bij haar, en hij heeft toch al gezegd dat hij hier vandaag kan blijven. Inge, de verpleegkundige komt binnen, ze gaat bij het bed staan, achter de stoel van Margriet. Ze legt haar hand op Margriet’s schouder, deze glimlacht even naar Inge, door haar tranen heen. Peter ziet dat Inge zijn moeder goed observeert. Hij zit eigenlijk vol vragen en besluit ze maar gelijk te stellen: “wat is er nu eigenlijk verandert aan de toestand van mijn moeder, hoe komt het dat ze zo bleek ziet, moet de dokter er niet bijgeroepen worden, haar handen zijn zo koud, moet ze niet een dekentje?”  

De naasten hebben allen een eigen coping- of sterfstijl, een manier waarop men aankijkt tegen de laatste levensfase. De naaste zal daarom op zijn eigen manier met het waken omgaan. Steeds blijkt dat het ondersteunen van de naasten maatwerk is. Iedere situatie is uniek en daarom is communicatie om achter de behoeften van de naasten te komen cruciaal.

De behoeften van de naasten zijn dus uniek en individueel. Toch zijn er voor zorgverleners handvatten met betrekking tot deze behoeften, als volgt samen te vatten: behoefte aan informatie, aan praktische steun, aan emotionele steun en behoefte aan steun rondom rol en identiteit. 

De vier verschillende domeinen van de behoeften van de naasten zijn verder toegelicht. Lees meer.