Wie zijn de naasten

Peter komt overhaast binnenlopen in het hospice. Gelukkig heeft hij wat telefoontjes kunnen plegen en zo wat zaken kunnen regelen. Over zijn werk hoeft hij zich vandaag geen zorgen te maken, de buurvrouw haalt de kinderen van school en zijn vriend weet dat hij vanavond niet komt sporten. Margriet is er al, ze zit naast het bed van Ann. Peter kijkt naar zijn moeder, ze slaapt. Vluchtig groet hij Margriet en geeft haar een kus. Dan ziet hij ineens dat er tranen rollen over de wangen van Margriet, hij schrikt ervan. 

Een naaste is degene die een nauwe relatie heeft met de patiënt en deze ook vaak ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan een partner, een kind, maar ook een vriend of buurvrouw. Voor het begrip naasten worden ook andere termen gebruikt, die over het algemeen over dezelfde doelgroep gaan, ook al hebben ze allen een eigen, andere betekenis. Zo wordt er gesproken over familie, vrienden, mantelzorgers of nabestaanden.

De meeste naasten willen graag aanwezig zijn tijdens het stervensproces, om zo de patiënt ondersteuning te bieden. Het helpt hen in hun latere rouwverwerking.

In de praktijk zien we dat ieder mens anders omgaat met de dood, ieder mens heeft een eigen coping- of sterfstijl. Dit geldt dus voor de patiënt zelf, maar ook voor de naaste en de zorgverlener. Dit gegeven is wel iets om bij stil te staan. Kijk naar het lieveheersbeestje, wat ‘vertelt’ het plaatje? Zoekt het beestje bescherming, zit het lekker te genieten van de zon, voelt het zich veilig of juist niet? Ook zorgverleners kijken naar een situatie vanuit hun eigen coping- of sterfstijl. Openstaan voor een mogelijk andere kijk op de situatie is de basis voor een goede ondersteuning van de behoeften van de naasten tijdens het waken.

Lees meer over STerven op je Eigen Manier (STEM), coping- of sterfstijlen.