Waakdoos-Introductie

Wat is de waakdoos? Wat is het effect van de waakdoos? Hoe kunnen we de waakdoos gebruiken?

Het is inmiddels nacht geworden, Inge is naar huis en ook haar collega van de avonddienst Karina is vertrokken. Peter en Margriet zijn heel de dag bij Ann gebleven, haar medicatie is vandaag nog wat aangepast, ze is rustig en niet meer aanspreekbaar. Het gesprek met Inge van vanmiddag heeft hen goed gedaan, ze weten nu dat het overlijden van Ann nabij is, en hebben veel kunnen bespreken met Inge. Samen hebben ze besloten om vannacht bij Ann te blijven, Karina heeft aangegeven dat daar een mogelijkheid voor is, er staat zelfs een logeerbank voor hen gereed.
Peter en Margriet hebben van haar ook een waakdoos gekregen waarin ze nu aan het kijken zijn. Peter heeft gelijk een folder gezien over de stervensfase en Margriet bladert wat door een boekje. Bianca, de nachtzuster loopt regelmatig even bij hen binnen om te kijken hoe het met Ann en met hen gaat. Ze gaat even bij hen zitten en Margriet laat weten dat ze een mooi gedichtje heeft gelezen. Bianca wil het graag lezen en zo komen ze in gesprek.

Een waakdoos kan in de periode van waken ondersteuning bieden aan de behoeften van de naasten door handen en voeten te geven aan emoties en behoeften. De waakdoos werkt zo mee aan een sfeer waarbinnen emoties ruimte krijgen en beleefd mogen worden, waardoor het proces van loslaten en afscheid nemen bewust vorm kan krijgen. Dit kan geven dat de naasten met een goed gevoel terug kunnen kijken naar de periode rondom het overlijden.

Een waakdoos is letterlijk een (mooie) doos met daarin artikelen die kunnen dienen ter ondersteuning van de naasten tijdens het waken. De inhoud van de waakdoos kan verschillend zijn, maar denk hierbij bijvoorbeeld aan boeken, schrijfartikelen, muziek cd, geurkaarsen, massageolie enzovoorts.
Waakdoos compleetHet werken met de waakdoos is een interventie welke niet zomaar ingezet kan worden, maar met empathie en inlevingsvermogen gebracht dient te worden. Daarom is het van belang dat de inhoud van de doos past bij de mensen die in het team werken en het zou aan moeten sluiten bij de visie en missie van het team.

Een duidelijke implementatie van het gebruik van de waakdoos binnen het team is belangrijk voor de kwaliteit en continuïteit van zorg. De waakdoos kan worden ingezet als de zorgverlener denkt dat deze interventie een meerwaarde heeft voor de ondersteuning van de naasten

De waakdoos is een middel en geen doel op zich.

De inhoud van de waakdoos wordt hier gepresenteerd aan de hand van de vijf zintuigen:

Lees meer over dit onderwerp in hoofdstuk acht van de afstudeerscriptie.