Waakdoos-Zien

In de waakdoos zitten verschillende boeken. Boeken die gaan over afscheid nemen en over de emoties die daarmee gepaard gaan. Deze boeken zijn divers en bevatten gedichten, verhalen, mooie foto’s of kunstwerken. Deze verschillende uitingsvormen kunnen mogelijk herkenning oproepen bij de naasten en woorden of beelden geven aan hun eigen ervaringen.

Een map met daarin brochures over verschillende (medische) onderwerpen waar de naasten wellicht al over gesproken heeft met de arts of verpleegkundige. In deze folders kunnen zij de informatie nog eens rustig nalezen.

Misschien voelt de naaste de behoefte om iets te schrijven of te tekenen, het kan een manier zijn om gevoelens of gedachten te uiten. Wellicht heeft de naaste behoefte aan het opschrijven van praktische dingen, zoals zaken die geregeld moeten worden, tot het misschien alvast opschrijven van woorden voor op een rouwkaart. Het bijhouden op papier van wat er allemaal gebeurt in de dagen van het waken kan een houvast zijn. Deze notities kunnen later een waardevolle herinnering zijn voor de naaste, aan de persoon waar ze bij waken en aan de gebeurtenissen in deze periode rondom het overlijden.

Een map met gedichten die passen bij de situatie.

Een fototoestel. Soms zijn er momenten tijdens het waken die erg dierbaar zijn en soms is het fijn om deze momenten vast te leggen voor later: een kleinkind dat even bij opa op bed zit, alle dierbaren die bij elkaar zijn.

Waken kan ook gewoon lang duren, en wat afleiding kan soms helpen om de tijd door te komen. Even ontspannen met een tijdschrift, een puzzelboekje of een kaartje leggen.

De Waakdoos - zien