De zorgverlener

Wat is de  taak (rol) van de zorgverlener  in de ondersteuning van de naasten tijdens het waken?

Vanmorgen heeft Inge, ze is verpleegkundige en werkt in een hospice, telefonisch contact gehad met de familie van mw. Westerweel. Bij de overdracht werd Inge door haar collega van de nachtdienst ingelicht over de toestand van mw. Westerweel. Volgens haar gaat mw. ineens sterk achteruit. Samen liepen ze even haar kamer binnen. Inge zag het, mw. Westerweel vertoont duidelijk tekenen die op een naderend overlijden wijzen.
Gisteren had ze nog met Peter en zijn vrouw gesproken over het feit dat hun moeder erg zwak geworden is, en dat het duidelijk werd dat ze niet lang meer zou leven. Inge heeft in dat gesprek ook aangekaart of en wanneer Peter en Margriet gebeld willen worden, als de stervensfase zich aandient. Zij gaven aan het belangrijk te vinden om hun moeder bij te staan en dat ze ten allen tijde ingelicht willen worden. Inge kreeg vanmorgen Margriet, de vrouw van Peter aan de telefoon. Ze legde haar de situatie uit. Margriet aarzelde geen moment,”we komen er aan.”

Dat de zorgverlener voor de patiënt zorgt is duidelijk, maar zorgen voor de naasten, is dat ook één van de taken? De WHO heeft in 2002 een definitie van palliatieve zorg gepubliceerd en daarin staat het ondersteunen van de naasten specifiek vermeld.

Goede zorg en ondersteuning bieden zit hem vaak in de juiste beroepshouding van de zorgverlener. De grondslag voor de beroepshouding in de palliatieve zorg is dat men de patiënt en zijn naasten als een gelijkwaardige medemens, als partner beschouwt en zijn waardigheid en eigen verantwoordelijkheid als uitgangspunt neemt. Elementen van een goede beroepshouding zijn: respect, gelijkwaardigheid, empathie, openheid, echtheid, betrokkenheid en kunnen handelen.

Deze beroepshouding geeft een juiste attitude en vraagt communicatieve vaardigheden. Drie basisconcepten bij communicatie in de palliatieve zorg:

  • ‘Er zijn’
  • Luisteren
  • Informatie geven
Laat mij leven in de ruimte
maak voor mij geen pasklaar plan.
Leen mij even oor en schouder
waar ik tegen leunen kan.
Lies Sluijs, geestelijk verzorger Medisch centrum Alkmaar

Wilt u meer weten over de palliatieve zorg en de drie basisconcepten? Lees meer.