Riet, verzorgende op een woning psychogeriatrie, intensieve zorg

Bij ons op de woning noemen we de waakdoos een waakkoffer. Het is een toepasselijk woord, de stervende bewoner gaat op reis, de naasten maken gebruik van de koffer.

Met veel zorg is de koffer samengesteld voor woning PG Intensieve zorg. Bij het samenstellen van de koffer is rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de naasten die komen waken, zodat de inhoud van de koffer zeer divers is geworden. In de koffer zijn o.a. boekjes met teksten, een Bijbel, maar ook de Koran, kinderboekjes, een kaarsje.

De koffer wordt aangeboden wanneer een bewoner stervende is. De inhoud wordt samen bekeken en er wordt uitleg bij gegeven. De uren die naasten aan een bed doorbrengen kunnen lang zijn.

Naasten geven aan het gebruik van de waakkoffer erg fijn te vinden, ze ervaren het waken anders, of ze nou samen of alleen waken. Teksten kunnen verlichting en troost bieden, kinderen zitten te kleuren of te lezen. Het heeft iets intiems. Weer anderen lezen iets voor, of bidden. Het gebeurt regelmatig dat een medewerker samen met een naaste iets leest.

Waken is een tijd van bewustwording en bezinning. Er komt een einde aan het leven van iemand die ons lief is. Zittend aan zijn/haar bed komen er vaak herinneringen naar boven. Wat heeft deze persoon voor ons betekend? Zijn er nog dingen die gezegd of gedaan moeten worden? Dit alles kan met hevige emoties gepaard gaan. De waakdoos kan in deze periode ondersteuning bieden aan de familieleden, zodat het proces van loslaten en afscheid nemen op gang kan komen.

Wij denken en hopen dat de waakdoos kan meewerken aan een meer ontspannen sfeer rondom het sterfbed. Met behulp van de waakdoos hopen wij te bereiken dat mensen naderhand met een goed gevoel terug kunnen kijken op de laatste dagen van afscheid nemen.

Ervaringen Riet waakdoos 03-2015