Stil Leven

Het maken van een Stil Leven is een prachtige manier om aan de hand van spulletjes de herinnering aan de overledene levend te houden. Een Stil Leven is een foto waarop allerlei voorwerpen zijn afgebeeld die iets vertellen over de eigenaar van de voorwerpen en diens leven.

Stilleven 2

Liefde en rouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, het maken van een Stil Leven geeft een mogelijkheid tot uiting van beiden. Het (samen) uitzoeken van de voorwerpen, het samenstellen van een compositie en het (laten) fotograferen is een waardevol proces.

De foto kan van veel betekenis zijn voor de naasten, aan de hand van de foto vertellen mensen verhalen over hun gestorven geliefde. Door verhalen proberen ze betekenis te geven aan de dood én het leven.

Stilleven 1

De auteurs Erik Verliefde, Rita Dirix en Ludo Moris hebben hier een waardevol boek over geschreven.
Hierin komen verhalen aan bod waarin mensen hun herinneringen aan een gestorven persoon vertellen aan de hand van een foto van een Stil Leven. Ook geven zij suggesties hoe men zelf een Stil Leven kan samenstellen.